Thư giãn cuối tuần – Tim sếp bên phải?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

vetLãnh đạo cấp cao đi thăm và tặng quà đồng bào nghèo khổ. Đoàn xe bóng lộn chạy nghênh ngang, khói bụi mịt mù, rít còi ầm ĩ, . Những bộ vét tông cũng bóng lộn đi nghênh ngang, nói cười ầm ĩ, quay phim chụp hình ầm ĩ.

Những lời thăm hỏi thống thiết đến thừa thãi: “Đời sống có khó khăn lắm không?”, “Bữa ăn có cơm cá thịt không?”…

Những túi quà ghi tên lãnh đạo được trao cho bà con, những lời cám ơn và những tràng pháo tay ròn rã. Rồi lãnh đạo quay sang chém gió chỉ đạo chính quyền địa phương: “Phải làm sao không để dân đói, phải làm sao không để các cháu thất học”, “Phải làm sao…”. Cán bộ địa phương không biết phải làm sao nhưng vẫn cúi mọp đầu đến lưng quần để lãnh chỉ.

Xong, trên đường ra xe, các vị lãnh đạo khả kính rút khăn mùi soa lau mắt, mắt đỏ ngầu như vừa tẩm ớt bột, nước mắt chảy ròng ròng nhựa chuối. Thương dân hết cỡ. Ống kính truyền hình quay cận cảnh hơn, rõ từng hạt lệ ngọc.

Vị lãnh đạo nào cũng chân đi lịu khịu, tay ấp vào ngực chừng như tim đang nát vỡ như từng cánh hoa ti gôn. Phóng viên quay phim chụp ảnh chớp nháy lia lịa, không bỏ sót một chi tiết…

Bỗng một gã cận vệ hoảng hốt nhắc khéo sếp nhớn của mình:

– Lộn rồi sếp ơi. Tay phải ấp lên ngực trái chứ!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.