Thư giãn cuối tuần – Văn hóa “Cấm đái bậy”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

camdaibay11Tổ chức UNESCO vừa đưa Việt Nam vào danh sách những nước kém thanh lịch.

Người đại điện Việt Nam cãi:

– Không đúng. Nước chúng tôi nổi tiếng thanh lịch. Không tin, mở hồ sơ văn hoá của chúng tôi ra xem: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

Người đại diện UNESCO nói:

– Tràng An là cố đô của người Trung Hoa chứ gì của các ông. Hà Nội các ông chỉ có mùi thối thì có chứ thơm tho nỗi gì. Bằng chứng là chỗ nào cũng ghi khẩu hiệu Cấm đái bậy!

Người đại diện Việt Nam bực mình:

– Làm éo gì có chuyện đó! Các ngài cứ đến Hà Nội, gặp đứa nào đái bậy cứ bắn tuốt!

Sau một ngày, đội cảnh vệ Liên hiệp quốc bắn chết đến trăm tên, cả trai lẫn gái.

Người đại diện Việt Nam càng tức hơn:

– Tại Niu Ooc các ngài tưởng không có người đái bậy chắc?

Đại diện UNESCO:

– Mời các ngài cứ bắn để… trả thù!

Thế là đội quân Việt vác AK đi khắp New York lùng sục. Đến gần sáng mệt mỏi quay về đại sứ quán.

– Chúng đây rồi! –  Có hai thằng đi uống rượu về đang quay lưng vào tường. Đoàng! đoàng!

Sáng hôm sau, tờ thời báo New York đăng tin 2 nhân viên đại sứ quán Việt Nam bị ám sát.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.