Daily Archives: Tháng Mười Hai 29, 2012

Thư giãn cuối tuần – Trực quan hơn cả đèn chiếu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

La i gong da dieu3

Chu Mộng Long – Chuyện này lấy trong kho tàng tiếu lâm hiện đại, nếu có ý nghĩa mỉa mai nào thì có lẽ là nên hướng sự mỉa mai vào bọn tư bản đang lũng đoạn xã hội XHCN của chúng ta. Mà xét đến cùng cũng bởi cái phương pháp trực quan mà ngành giáo dục đang chủ trương, ở đây nó trực quan hơn cả sử dụng đèn chiếu hiện đại.

Khi cái trừu tượng cần phải trừu tượng để nâng cao trình độ tư duy mà bắt phải trực quan một cách suồng sã thì tự nó đã bị xuyên tạc một cách thảm hại:

  Read the rest of this entry

Chủ nghĩa Marx và bộ môn Triết học ở đại học

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

220px-Marx2

K.Marx thời trẻ hào hùng

Chu Mộng Long – Triết học là bộ môn khoa học mẫu mực, đỉnh cao của trí tuệ. Nó là sản phẩm của tư tưởng, nâng tầm vóc con người lên tầm vũ trụ. Trong nghĩa sâu sắc của bộ môn, triết học giải quyết mọi vấn đề của vũ trụ và nhân sinh. Con người tư duy sâu sắc về chính mình trước khi tư duy về thế giới. Con đường chân chính của triết học là thế, và trên con đường ấy, triết học tạo ra động lực của sự vận động và phát triển. Read the rest of this entry