Thư giãn cuối tuần – Mua vẹt

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

vetMột du khách Tây đến Việt Nam ghé mắt sang cửa hàng bán vẹt. Lão bán vẹt có 3 con, mỗi con một vẻ.

Vị khách Tây nhìn con thứ nhất trông nhanh nhẹn, hỏi giá bao nhiêu?

Lão bán vẹt thưa: – Con này giá mười đô. Khách hỏi nó biết làm gì? Lão bán vẹt bảo: – Nó biết nói tiếng Anh và làm toán. Khách thử kiểm tra, chào hello, nó chào hello, hỏi 1 cộng 1 bằng mấy, nó bảo bằng 2. OK. Khách thử hỏi sang con thứ hai: – Thế con này biết làm gì? Trông nó cũng bảnh đấy chứ! Lão bán vẹt khoe: – Nó biết làm thơ. Các sếp nhớn rất hài lòng và đã từng trả nó lên đến ngàn đô để diễn trò cho các dịp lễ hội đấy! Du khách: à, thảo nào người ta tôn vinh nước Việt là nước thơ.

Bèn hỏi sang con thứ ba: – Còn con này trông nó béo phì và lù đù như bị bệnh đao vậy, chắc là rẻ hơn mấy con kia? Lão bán vẹt cười ré lên: – Không dám đâu. Trông thế chứ giá cao nhất đấy. Gom hết tiền thuế của dân vùng này cũng không nuôi nổi nó!

Vị khách trố mắt: – Thế nó biết làm gì? Lão bán vẹt trịnh trọng thưa: – Không biết làm gì cả! Nhưng nó là sếp của hai con kia!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.