Daily Archives: Tháng Mười Hai 2, 2012

Thư giãn cuối tuần – Mua vẹt

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

vetMột du khách Tây đến Việt Nam ghé mắt sang cửa hàng bán vẹt. Lão bán vẹt có 3 con, mỗi con một vẻ.

Vị khách Tây nhìn con thứ nhất trông nhanh nhẹn, hỏi giá bao nhiêu?

Lão bán vẹt thưa: – Con này giá mười đô. Khách hỏi nó biết làm gì? Lão bán vẹt bảo: – Nó biết nói tiếng Anh và làm toán. Khách thử kiểm tra, chào hello, nó chào hello, hỏi 1 cộng 1 bằng mấy, nó bảo bằng 2. OK. Read the rest of this entry