Trí thức thời nay – Hai tay xoa tít, cái đít cong vòng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Các hình ảnh sau phản ánh sâu sắc nét đẹp văn hóa của trí thức Đại Hèn. Không chỉ “lựa lời mà nói” nay còn thêm “lựa chiều mà đứng” cho vừa… lòng quan để mua được các thứ phải mua bằng rất nhiều tiền:

Nghệ sĩ nhận giải (Nguồn Trương Duy Nhất Blog)

Thầy giáo nhận quà (Nguồn Trương Duy Nhất Blog)

Những người này tỏ ra không biết nhục mà còn tự hào vì biết lễ nghĩa như tổ tiên cả nghìn năm trước của họ đã trọng lễ nghĩa. Họ trọng lễ nghĩa đến mức quên nòi giống con Rồng cháu Tiên, thà làm thân phận giun dế để được ban ơn và đánh giá là những công dân gương mẫu, biết điều!

Họ yêu cái sự cúi đầu, khom lưng trước các quan hơn cả yêu nòi giống. Sự dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư bản đã sinh ra một nòi giống mới, đẹp hơn, lễ nghĩa hơn!

Cơ chừng này ít năm nữa trí thức Việt bị gù lưng hết, ai đứng thẳng sẽ bị cho là dị dạng.

Nhận thưởng, nhận quà, nhận danh, nhận ghế.v.v… các loại nhận đều phải khúm núm, duy chỉ có đái đường là hiên ngang:

Nguồn Image Google

Nguồn Image Google

Nguồn Image Google

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?

Nguồn Image Google

Nguồn Image Google

Nếu đái bậy là con chó, thì gù lưng trước quan là con gì ? Chắc chắn không phải là con Rồng cháu Tiên!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.