Daily Archives: Tháng Mười Một 21, 2012

Trí thức thời nay – Hai tay xoa tít, cái đít cong vòng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Các hình ảnh sau phản ánh sâu sắc nét đẹp văn hóa của trí thức Đại Hèn. Không chỉ “lựa lời mà nói” nay còn thêm “lựa chiều mà đứng” cho vừa… lòng quan để mua được các thứ phải mua bằng rất nhiều tiền: Read the rest of this entry