Daily Archives: Tháng Mười Một 16, 2012

Từ xưng hô và sự sa đọa của văn hóa Việt

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mình mua quyển sách chỉ vì cái bìa ghi Lưỡng quốc Tiến sĩ!

Mình mua quyển sách chỉ vì cái bìa ghi Lưỡng quốc Tiến sĩ!

Chu Mộng Long – Trong “túi khôn” của dân tộc Việt có hai câu đối lập về kinh nghiệm phát ngôn: 1. Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 2. Thuốc đắng dã tật, Sự thật mất lòng. Câu 1 thực sự là khôn, khôn lỏi, bởi vì không phải tốn tiền mà lời nói có thể mua được lòng người, hiển nhiên kéo theo mua được mọi thứ. Câu 2, vì nói thật mất lòng, thậm chí mất nhiều thứ, kể cả mất đầu, nên nhanh chóng bị loại bỏ ra khỏi túi khôn, và tất nhiên, trong thời buổi quá nhiều kẻ khôn nói láo thì nói thật thành ngu. Read the rest of this entry