Daily Archives: Tháng Chín 24, 2012

Phóng viên báo chí đồng loạt la làng tấn công “cẩu tặc”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Trong khi Blog Chu Mộng Long đang mở chiến dịch tố cáo để tiêu diệt  một số tờ báo lá cải quốc doanh dùng cẩu trí của chúng cẩu hóa con người làm nhơ nhớp đời sống tinh thần dân tộc, thì đùng đùng gần như toàn bộ hệ thống báo quốc doanh lại kêu làng đánh trống lảng sang tấn công bọn “cẩu tặc”. Bọn cẩu tặc ra quân giết chó, các phóng viên lại đồng loạt hô vang khẩu hiệu giết bọn cẩu tặc! Vui! Vui! Vui! Read the rest of this entry