Lãnh đạo Vnexpress…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bài văn nhại này bị cho là tổn thương nghiêm trọng đến Vnexpress, nên Blog Chu Mộng Long sẵn sàng xin lỗi và gỡ bỏ đúng tư cách đạo đức – văn hóa của người trí thức!

Còn để lại công văn này, các bạn thử đối chiếu với Bản yêu cầu báo chí thứ nhất của tôi để thấy cách hành xử vô pháp luật và vô văn hóa đạo đức của VnExpress đối với danh dự của một công dân và một tổ chức giáo dục của nhà nước như  Trường Đại học Quy Nhơn!.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.