Daily Archives: Tháng Chín 21, 2012

Những chiếc lá cải khủng độc hại của báo chí quốc doanh Việt

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Karl Marx On Freedom of the Press

Về tự do báo chí và xuất bản, K.Marx viết:

“Thiên nhiên vẫn đẹp ngay cả khi nó sinh ra những quái vật. Bản chất của báo chí tự do là bản chất đạo đức, cá tính, có lý tính của sự tự do. Bản chất của báo chí bị kiểm duyệt là con quái vật không có cá tính của sự thiếu tự do, là con quái vật được văn minh hóa, là cái quái thai được tắm nước hoa…” Read the rest of this entry

Lãnh đạo Vnexpress…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bài văn nhại này bị cho là tổn thương nghiêm trọng đến Vnexpress, nên Blog Chu Mộng Long sẵn sàng xin lỗi và gỡ bỏ đúng tư cách đạo đức – văn hóa của người trí thức! Read the rest of this entry