Daily Archives: Tháng Chín 4, 2012

Tuyên ngôn phê bình của người cộng sản

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

K. Marx

Chu Mộng LongTrong lúc PA83 của tỉnh khuyên tôi nên ôn hòa, kiềm chế sự phẫn nộ trong vụ việc bẩn thỉu của báo chí quốc doanh vừa rồi, họ sẽ cùng với cơ quan chức năng giải quyết rốt ráo, trả lại danh dự cho tôi. Tất nhiên, với tôi, chưa thấy chưa tin. Vụ án Trần Tín Kiệt giải quyết đến đâu, tự thân họ cũng biết. Sự vụ bôi nhọ này, dù sau này giải quyết rốt ráo đến mấy vẫn còn tổn thương đến hết đời tôi, dòng họ tôi và con cháu tôi. Tôi hứa với họ không viết về vụ việc tép riu này nữa, nhưng nhân nó mà phải viết về những cái lớn hơn, cái đâu chỉ làm nên sự phẫn nộ cho cá nhân tôi mà cho cả giới trí thức và những con người chân chính!

Read the rest of this entry