Daily Archives: Tháng Tám 19, 2012

Thật giả – chuyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mẹ khóc con lạc giữa trùng khơi bão tố (ảnh internet)

Chu Mộng Long – Khái niệm Đạo đức thường gắn liền với hai loại: thật và giả. Con người khi bước chân vào đời sống xã hội tự thân nó đã phải sống hai mặt, giữa chiếc mặt nạ bên ngoài là sự tuân thủ các quy tắc xã hội, thứ trật tự giả tạo do kẻ thống trị đặt ra và che giấu sự thật bên trong là những tình cảm, khát vọng tự nhiên của con người. Loài sinh vật lưỡng thê ấy phải luôn luôn đối diện với cái cái ranh giới mơ hồ giữa thật và giả mà gần như tất cả được thể hiện ở tính nước đôi của ngôn ngữ và hành vi trong ứng xử với đồng loại.

Read the rest of this entry