Văn hóa – đạo đức thị trường

Standard

K.Marx, Nguồn Google Images

K.Marx, nguồn Google Images

Chu Mộng Long – Trước khi Chu good bye Internet mấy ngày để đi công vụ, chia sẻ thêm một điều đang tức. Tức với các vị giáo sư, tiến sĩ mũ cao áo rộng đang khoát luận về đạo đức – văn hóa của Văn hay Sử! Read the rest of this entry

20.10 – Viết ngắn về nữ quyền

Standard

Ảnh lấy nguồn từ Inra Sara

Ảnh lấy nguồn từ Inra Sara

Chu Mộng Long – Sự sống sinh ra từ người mẹ. Thế giới bắt đầu từ phụ nữ. Phụ nữ không cần tiếng nói, cái họ để lại đơn giản là sự sinh sôi. Và đó là quyền lực nguyên thủy. Người mẹ đã thống trị thế gian từ thuở khai thiên lập địa. Read the rest of this entry

Từ điển Vũ Chất – Khuất tất vẫn đầy khuất tất, lù mù vẫn cứ lù mù

Standard

Cũng là kĩ năng sống đây chăng?

Văn hóa đâu là chuyện trẻ con – Ảnh Google Images

Chu Mộng Long – Cho đến nay, trừ ông chủ NXB Hồng Đức dám dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, tức in ấn chính thức chứ không lậu, còn lại các ông chủ khác đều khăng khăng từ chối trách nhiệm. Các ông chủ này đều khắng định, đó là sự mạo danh, tức phát hành và buôn bán lậu! Read the rest of this entry

Từ điển Vũ Chất – Cần thanh toán lối làm ăn vô văn hóa

Standard

1922230_1622683477958517_7861235440717137590_n

Bản gốc Việt Nam tự điển của Vũ Chất, NXB Hồng Dân, giấy phép xuất bản số 579 BBT-PHNT ngày 20/2/1971.

Chu Mộng Long – Để đánh nhanh rút gọn, đề nghị các báo tổng tấn công thẳng vào sào huyệt của các nhà xuất bản: Trẻ, Thanh Niên, Hồng Đức, Văn hóa Thông tin, những nhà xuất bản đã cho in quyển Từ điển bỏ túi này chứ không việc gì phải vòng vo đi tìm Vũ Chất. Read the rest of this entry

Án tại hồ sơ – Lập biên bản về văn hóa độc hại

Standard

Từ điển do NXB Thanh Niên, NXB Trẻ ấn hành

Từ điển do NXB Thanh Niên, NXB Trẻ ấn hành, không phải lậu nhé!

Chu Mộng Long – Bắt chước Inra Sara viết phê bình lập biên bản. Nhưng là biên bản tội phạm. Thực hiện chính sách văn hóa của Đảng, tiêu diệt tận gốc mầm mống văn hóa độc hại. Read the rest of this entry

Giỏi văn thì có tinh thần nhân văn?

Standard

Con cóc trong hang. Con coc nhảy ra. Con cóc nhảy ra. Con cóc làm tình...

Con cóc trong hang. Con cóc nhảy ra. Con cóc nhảy ra. Con cóc ngồi đó. Con cóc ngồi đó. Con cóc làm thơ…

Chu Mộng Long  – Một đời nghiên cứu văn học, tôi chưa bao giờ tin giỏi văn thì có tinh thần nhân văn, mặc dù văn chương hướng đến những giá trị nhân văn. Read the rest of this entry

Đại học Y khoa ra Đại học Y văn?

Standard

Nguồn Google Images

Sẽ tích hợp trong Y có Văn. Nguồn Google Images

Chu Mộng Long – Bói một hồi Đại học Y khoa ra Đại học Y văn. Ngành Y đang lúng túng thì đã có ngành Văn hỗ trợ. Sẽ hướng đến tích hợp trong Y có Văn.
Read the rest of this entry